Kierownictwo KMP

Kompetencje Zastępców Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku

Zgodnie z Regulaminem Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Komendanta Miejskiego Policji podczas jego nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie zastępuje I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji, a w razie jego nieobecności Zastępca Komendanta Miejskiego Policji. Zakres zastępstwa określa Komendant Miejski Policji w drodze decyzji.

Podział zadań i kompetencji między Komendantem Miejskim Policji a I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji oraz Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji określa Komendant Miejski Policji w drodze decyzji.

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz komendantów komisariatów Policji:

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz komendantów komisariatów Policji:

Metryczka

Data publikacji : 27.09.2023
Data modyfikacji : 16.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Jaremba Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Jaremba
do góry