Wydział Dochodzeniowo – Śledczy - Zadania komórek organizacyjnych KMP - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania komórek organizacyjnych KMP

Wydział Dochodzeniowo – Śledczy

Do zakresu zadań Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego należy w szczególności:

  1. wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych w celu ujawnienia przestępstw kryminalnych, w zakresie przestępczości samochodowej oraz wymienionych w odrębnej decyzji i sprawnego wykrywania ich sprawców, współdziałając w tym zakresie z innymi jednostkami Policji;

  2. monitorowanie i analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością samochodową;

  3. koordynowanie i nadzorowanie czynności dochodzeniowo-śledczych podejmowanych przez podległe jednostki Policji oraz udzielanie tym jednostkom wsparcia;

  4. realizacja obowiązków rejestracyjnych przewidzianych dla komórki dochodzeniowo-śledczej;

  5. prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy oraz koordynowanie i monitorowanie deponowania dowodów rzeczowych w podległych jednostkach organizacyjnych Policji;

  6. udzielanie ofiarom przestępstw informacji o przysługujących im uprawnieniach oraz w granicach możliwości organizacyjnych i logistycznych – niezbędnej pomocy doraźnej, a zwłaszcza zapobiegającej dalszym skutkom przestępstwa;

  7. współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi organami ochrony prawnej, w tym wykonywanie poleceń sądu lub prokuratora związanych z postępowaniem karnym.

Metryczka

Data publikacji : 28.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Jaremba Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
do góry