Zadania komórek organizacyjnych KMP

Wydział do Spraw Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń

Do zakresu zadań Wydziału do Spraw Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń należy w szczególności:

  1. prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia drogowe;

  2. prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa w ruchu drogowym;

  3. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad prowadzeniem ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz nad prowadzeniem ewidencji zdarzeń drogowych;

  4. współdziałanie z innymi służbami Policji w zakresie zwalczania przestępczości pospolitej;

  5. organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń, inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;

  6. wykonywanie czynności związanych z wydawaniem pozwoleń na posiadanie broni pneumatycznej, miotaczy gazu obezwładniającego, narzędzi i urządzeń, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu w postaci określonej w przepisach broni białej, broni cięciwowej w postaci kusz i przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób z pomocą energii elektrycznej;

  7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawach.

Metryczka

Data publikacji : 28.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Jaremba Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
do góry