Wydział Techniki Kryminalistycznej - Zadania komórek organizacyjnych KMP - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania komórek organizacyjnych KMP

Wydział Techniki Kryminalistycznej

Do zakresu zadań Wydziału Techniki Kryminalistycznej należy w szczególności:

  1. wykonywanie czynności technicznych, wymagających wiedzy i umiejętności specjalnych, głównie oględzin w celu:

    1. ujawnienia i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych za pomocą dostępnych metod i środków technicznych,

    2. sporządzanie dokumentacji technicznej z przebiegu czynności procesowych i dokonanych w ich trakcie ustaleń;

  2. ujawnianie śladów metodami laboratoryjnymi, a w przypadku braku takich możliwości kierowanie tych dowodów do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku;

  3. wykonywanie fotografii sygnalitycznej;

  4. daktyloskopowanie zwłok oraz pomoc techniczna w niezbędnym zakresie przy daktyloskopowaniu osób;

  5. współdziałanie ze służbami dochodzeniowo - śledczymi w zakresie racjonalnego i efektywnego wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych oraz przekazywania uwag i wniosków dotyczących okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw i innych niekorzystnych zjawisk, w szczególności: awarie, pożary, wybuchy.

Metryczka

Data publikacji : 28.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Jaremba Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
do góry