Zespół Prezydialny - Zadania komórek organizacyjnych KMP - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania komórek organizacyjnych KMP

Zespół Prezydialny

Do zakresu zadań Zespołu Prezydialnego należy w szczególności:

  1. obsługa sekretariatu Komendanta oraz I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji
    i Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji;

  2. prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich kierowników komórek organizacyjnych Komendy i ich zastępców oraz kierowników komisariatów Policji podległych Komendzie i ich zastępców;

  3. realizacja zadań, koordynacja oraz nadzór nad obiegiem dokumentacji jawnej w Komendzie oraz podległych jej komisariatach Policji;

  4. ewidencja i dystrybucja, weryfikacja i aktualizacja aktów organów Policji;

  5. przewóz przesyłek pocztowych pomiędzy Komendą, podległymi jej komisariatami Policji, Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku oraz urzędami i instytucjami na terenie Gdańska.

Metryczka

Data publikacji : 28.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Jaremba Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
do góry