Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku

Skargi/wnioski można składać:

  • listownie na adres:

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

ul. Nowe Oogrody 27

80 – 803 Gdańsk

  • osobiście – w Biurze Przepustek KMP w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 27

  • faksem – na numer: 47 74 16 319

  • za pośrednictwem ePUAP - /KMPGdansk/SkrytkaESP

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: dyscyplinaiskargi@gd.policja.gov.pl

WAŻNE!

W dni robocze, w godzinach 8:00 – 14:00 (we wtorki w godzinach 10:00 – 18:00) w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, adres jw. funkcjonariusze działający w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku – przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Policji oraz udzielają informacji telefonicznie 47 74 16 008.

 

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego,

  • dokładny adres do korespondencji,

  • dokładny opis zdarzenia.

WAŻNE!

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

Metryczka

Data publikacji : 11.04.2018
Data modyfikacji : 25.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Damian Marcinkowski KMP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Jaremba
do góry