Ważne informacje dla skarżącego - Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Ważne informacje dla skarżącego

►Art. 225 § 1 Kpa

"Nikt nie może być narażony na jakiekolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych".

 

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby

składającej skargę lub wniosek.

W związku z tym ochronie nie podlaga osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku

narusza dobra chronione innych osób dopuszczając się oszczerstwa, zniesławienia lub

zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje".

 

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s.813

Metryczka

Data publikacji : 10.04.2018
Data modyfikacji : 25.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arkadiusz Opania
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Opania Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Jaremba

Nawigacja

do góry