Petycja - 2023 - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycja

Temat petycji: dotyczy poprawy panującej sytuacji kadrowej oraz płacowej dzielnicowych oraz funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Komisariatu Policji I i V w Gdańsku.

Dane podmiotu wnoszącego petycję:

Komisariat Policji V w Gdańsku ul. Obrońców Wybrzeża 19, 80 – 334 Gdańsk:

 1. asp. sztab. Paweł Stawicki – dzielnicowy,

 2. st. sierż. Łukasz Obrębski – dzielnicowy,

 3. st. post. Justyna Tuszkowska – dzielnicowa,

 4. st. post. Grzegorz Jędrzejewski – dzielnicowy,

 5. sierż. Otylia Gromek – dzielnicowa,

 6. st. asp. Dawid Owłasiuk – dzielnicowy,

 7. asp. Tomasz Chabowski – dzielnicowy,

 8. mł. asp. Alicja Kluk – dzielnicowa,

 9. st. post. Weronika Hebel – dzielnicowa,

Komisariat Policji I w Gdańsku ul. Platynowa 6F, 80 – 041 Gdańsk

 1. st.sierż. Mateusz Skurski – dzielnicowy,

 2. st. asp. Przemysław Bałdyga – dzielnicowy,  

 3. mł. asp. Tomasz Pieczykolan – dzielnicowy,

 4. sierż. sztab. Bartosz Rakowski – dzielnicowy,

 5. asp. sztab. Piotr Podlacha – dzielnicowy,    

Data złożenia petycji: 27 listopad 2023 roku – funkcjonariusze KP V w Gdańsku, 29 listopad 2023 roku – funkcjonariusze KP I w Gdańsku

Treść petycji: skan petycji funkcjonariuszy Komisariatu Policji I w Gdańsku oraz skan petycji funkcjonariuszy Komisariatu Policji V w Gdańsku.

Opinie dotyczące petycji: w przedmiocie wymogów spełniających petycję zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach stanowisko ldz. PR.026-9/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku zajął Radca Prawny KMP w Gdańsku potwierdzając, iż petycje złożone przez funkcjonariuszy KP I i V w Gdańsku spełniają określone wymogi. Jednakże komentowany przepis ustawy o petycjach art. 8 ust. 1 określa istotne obowiązki informacyjne podmiotu rozpatrującego petycję, gdzie wskazuje obowiązek zamieszczenia na stronie internetowej podmiotu skan petycji. W tej sytuacji podmiot zamieszcza imię i nazwisko osoby wnoszącej petycję pod warunkiem wyrażeniem zgody. W związku z powyższym na zasadzie art. 7 ust. 2 cytowanej ustawy pismem z dnia 14 grudnia 2023 roku wezwano osoby wnoszące petycję o uzupełnienie faktu zgody czy dane osobowe mają być upublicznione na stronie internetowej, czy też nie – termin uzupełnienia wyjaśnień 14 dni.

Przewidywany termin zakończenia postępowania: 27 luty 2024 roku.

Sposób załatwienia sprawy: o sposobie załatwienia petycji zainteresowani zostali poinformowani pismem ldz.T.0512-1/2023 z dnia 02-02-2024 r.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 28.12.2023
Data modyfikacji : 02.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Jaremba Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Jaremba
do góry