Oświadczenia majątkowe - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

..

Oświadczenia majątkowe Komendantów Komisariatów Policji w Gdańsku

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

KP I w Gdańsku - mł. insp. Bartosz Bartoszek

KP II w Gdańsku - nadkom. Aleksander Dąbrowski

KP III w Gdańsku - mł. insp. Adam Wilczewski

KP IV w Gdańsku - podinsp. Bartosz Szynczewski

KP V w Gdańsku - mł. insp. Tomasz Adamowicz

KP VI w Gdańsku - podkom. Patryk Sadoch

KP VIII w Gdańsku - mł. insp. Celina Bemowska

KP IX w Gdańsku - kom. Tomasz Niekraszewicz

 

 

Metryczka

Data publikacji : 06.03.2019
Data modyfikacji : 28.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
asp. Paweł Szczepański Wydział Wspomagający KMP Gdańsk
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Jaremba
do góry